Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecná ustanovení

Dodavatel:

Ing. Pavel Bartoň
Nová Tyršova 2284, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 735 84 827
DIČ: CZ8309263600

Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Nejsme plátci DPH.

Tel.: 777 634 833
E-mail: shop@exoticplants.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla během několika dní. Na dotazy ohledně pěstování nejsme z důvodu časové zaneprázdněnosti schopni odpovídat. Veškeré rady ohledně pěstování naleznete na www.tbsg.net nebo www.masozravky.info. Pokud se nám nemůžete dovolat, opakujte prosím volání později.

Dodavatel vyhlašuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jako závazné pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti prodeje zboží pomocí sítě Internet na www.ExoticPlants.cz.

Objednávka zboží, cena zboží a potvrzení objednávky dodavatelem

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně na Internetu pomocí nákupního košíku na adrese www.ExoticPlants.cz.

Seznam zboží na www.ExoticPlants.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Nezaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží v České republice.

Rostliny zasíláme nezasazené, bez květináče a substrátu, jak je v České republice obvyklé. Zasazené by přepravu poštou nepřežily. Masožravky balíme zpravidla do rašeliníku a igelitového sáčku, kaktusy a sukulenty do papírových sáčků.

Obrázky uvedené v našem obchodě jsou pouze ilustrativní a nepředstavují podobu ani velikost dodávané rostliny. Uváděné velikosti rostlin jsou přibližné. Všechny námi dodávané rostliny pochází ze semen nebo řízků, nikoliv z přírodních nalezišť.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce Jak nakupovat. Ceny platí v okamžik objednání. Dodavatel si vyhrazuje právo ceny změnit kdykoliv bez předchozího oznámení.

Před odesláním objednávky je zákazník seznámen s celkovou cenou (cena za zboží včetně všech ostatních nákladů na odeslání zákazníkovi). Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že s ní souhlasí, a dále že souhlasí s těmito VOP.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky dodavatelem (automaticky generovaný email o odeslání objednávky se za toto potvrzení nepovažuje).

Potvrzením objednávky ze strany dodavatele je mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 20 dnů od jejího obdržení, má se za to, že není dodavatelem akceptovaná.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku kupní smlouvy požadovat úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má dodavatel právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu či dojde k vyprodání zboží. A to vše bez možnosti požadavku na náhrady škody kupujícím v důsledku nedodání zboží.

Členové společnosti Darwiniana mají nárok na slevu 10 % z ceny zboží (bez poštovného a balného), musí o ni však v průběhu objednávky požádat.

Dodací lhůta

Rostliny expedujeme z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pouze v období květen až září. Ostatní zboží, u kterého nehrozí poškození vlivem mrazu, celý rok. Dodací lhůta činí cca 1-4 týdny po potvrzení objednávky. Objednávky, jejichž součástí jsou rostliny, přijaté v období říjen až duben budou vyřízeny v květnu. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. O odeslání zboží budete zákazník informován e-mailem.

Způsob dopravy

Konkrétní způsob dopravy si z nabízených možností zvolí zákazník sám v průběhu objednávky. Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy a budou připočteny k ceně zboží. Možné způsoby dopravy a podmínky jsou k dispozici na stránce Jak nakupovat. Zboží zasíláme v rámci Evropské unie.

Placení zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Možné způsoby placení naleznete na stránce Jak nakupovat. Zákazník si sám vybere z dostupných možností úhrady. Upozorňujeme, že dle zvoleného způsobu úhrady si vyhrazujeme právo požadovat poplatek za vybraný způsob platby (např. dobírkový poplatek). Možnosti úhrady se liší dle zemí, do kterých má být zboží zasláno.

Převzetí zboží

Balík si zkontrolujte ihned při přebírání od dopravce. Pokud zjistíte poškození balíku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo balík nepřebírejte a reklamujte jeho poškození u dopravce. Zároveň nás prosím o této skutečnosti informujte.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem, a to telefonicky, či e-mailem a bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, číslo objednávky a e-mail.

Nepřevzetí zásilky kupujícím

V případě, že kupující zásilku nepřevezme, náleží dodavateli nárok na uhrazení nákladů vzniklých s expedicí objednávky (převážně poštovné a balné) a smluvní pokuta ve výši 500 Kč. Tato částka je splatná do 30 dní od nepřevzetí zásilky. Veškeré nesplacené pohledávky budou následně postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k charakteru zboží je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 3 dnů od převzetí zboží.

Pokud nebylo zboží ještě distribuováno a zákazník chce odstoupit od kupní smlouvy, zašle dodavateli písemné oznámení s uvedením čísla objednávky.

V případě, že již bylo zboží distribuováno a převzato kupujícím, je nezbytně nutné vzhledem k charakteru zboží kontaktovat dodavatele, který doporučí další postup. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Po dohodě s dodavatelem zašle zákazník zboží zpět na adresu dodavatele, doporučeně a pojištěné. Za případnou ztrátu nebo poškození během přepravy zpět k dodavateli ručí zákazník. Zboží musí být zasláno bez dobírky. V případě zaslání na dobírku nebude balík dodavatelem převzat a odstoupení od kupní smlouvy se považuje za neplatné. K odstoupení od smlouvy je nutné přiložit originál dokladu o koupi.

Zákazník zároveň sdělí dodavateli číslo účtu, na který dodavatel poukáže zaplacenou cenu zboží. Pokud bude dodavateli zákazníkem vráceno zboží poškození, nekompletní či jinak znehodnocené, je dodavatel oprávněn vrácenou cenu zboží přiměřeně krátit k uhrazení škody vzniklé kupujícím. Dodavatel při splněné všech podmínek k odstoupení od smlouvy zákazníkem provede do 14 dnů od obdržení zboží zpět od kupujícího úhradu na číslo účtu, které mu sdělit zákazník.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.

Reklamace a záruka

Dodavatel poskytuje záruku na veškeré zboží. Vzhledem k povaze zboží (rostlinný materiál), může zákazník uplatnit reklamaci jen do 7 dnů od převzetí zásilky. Na ostatní doplňkové zboží se vztahuje běžná záruční doba dle platných zákonů České republiky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním,
b) nesprávným použitím zboží,
c) nesprávným skladováním či manipulací.

Reklamaci nelze uplatnit u zboží, které dle své povahy vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno (např. špatné klimatické podmínky, zálivka, mechanické či chemické poškození atd.).

V případě reklamace nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailem, či písemně.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji je nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Registrací či objednávkou v internetovém obchodě www.exoticplants.cz dává zákazník najevo, že se seznámil se zpracováním osobních údajů a jejich poskytnutím s těmito podmínkami souhlasí.

Poskytnuté osobní údaje slouží ke komunikaci se zákazníkem a k dodání objednaného zboží. Nebudou předány žádné třetí straně k využití pro reklamní účely.

Závěrečné ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Dodavatel si vyhrazuje na změnu těchto VOP.

Pavel Bartoň, ve Dvoře Králové nad Labem 9. srpna 2011.

zpět
Copyright © 2020 ExoticPlants.cz.
Více fotografií a informací o pěstování naleznete na stránkách www.tbsg.net